wickelwellen_m_fv

 

Transfer technológií, s.r.o. je technologicky orientovaná firma pôsobiaca v oblasti strojárenstva, pričom jej aktivity majú internacionálny charakter a sú založené na zahranično – obchodných vzťahoch s cieľom zabezpečiť pre slovenské a české výrobné firmy transfer inovatívnych technológií, stroje a zariadenia ako aj komplexné výrobné systémy od renomovaných zahraničných dodávateľov z EÚ.

zargen-fertigung

 

 

Predmetom činnosti našej spoločnosti sú dodávky strojov a zariadení , techniky, technologických a konštrukčných systémov a ich komponentov pre strojárske výrobné firmy, pôsobiace hlavne v oblasti tvárnenia a spracovania plechu.

doorline-miele

 

 

 

Formy realizácie : Obchodno – technické zastúpenie renomovaných zahraničných firiem a odbyt ich produkcie v Slovenskej a Českej republike, prípadne i v ďalších krajnách.

                                                              

 

 

 

                                         ZASTÚPENIE FIRIEM